همکاری با ما

همکاری با شرکت تجهیز گستران فلات آریاییشرکت تجهیز گستران در راستای سیاست بهبود در کیفیت، خدمات و بازرگانی جویای نیروی متخصص می باشد. علاقه مندان به همکاری میتوانند با دانلود استخدام نامه و ارسال آن به ایمیل ذیل رزومه ی خود را ارسال نمایند تا در صورت تائید با آن ها تماس حاصل شود.

  • Email : info@tagfaco.com