4 تعمیرات اساسی

تعمیرات اساسیتعمیرات اساسی

شرکت تجهیز گستران فلات آریایی در زمینه ی تعمیرات و بازسازی تجهیزات دوار (انواع پمپ های گریز از مرکز و رفت و برگشتی، انواع کمپروسورهای گریز از مرکز و رفت و برگشتی و انواع توربین های چند مرحله ای و تک مرحله ای) قادر به انجام کار در سایت کارفرما یا در کارگاه تعمیراتی شرکت خود می باشد.

فرایند های تعمیراتی کاملا طبق استاندارد های API انجام می شود و بر اساس الزامات بازرسی های فاز یک و فاز دو از تجهیز صورت میگیرد و گزارش بازرسی به کارفرما ارائه می گردد. و پس از تائید گزارش بازرسی از سوی کارفرما و عیب یابی تجهیز فرآیند ساخت قطعات معیوب، بازسازی قطعات قابل اصلاح صورت میگیرد. مجموعه طبق استاندارد مونتاژ شده، تست بدون بار بر روی آن انجام میگیرد و بعد از تائیدیه کارفرما، تجهیز درسایت کارفرما نصب و راه اندازی میگردد.